θεός

Η ανάμνηση των ευεργεσιών του Θεού

Πολλά και ποικίλα τα προβλήματα, οι αμαρτίες και τα λάθη μας. Κάποτε μια απογοήτευση κυριαρχεί την καρδιά. Διερωτόμαστε: έτσι...

TOP NEWS