σταυρού

Όλα μετατρέπονται σε ευλογίες

Μέ τήν ὑπομονή καί τήν ἀγάπη δέχεται ὁ ἄνθρωπος τή θεία ἐπίσκεψη.  Ὅλα εἶναι εὐλογία:  Ὅταν μᾶς χαρίζη τήν...

TOP NEWS