Αλέξανδρο

Το Φάληρο τιμά τον Άγιο Αλέξανδρο

Μέ ἰδιαίτερη ἐκκλησιαστική λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ἑορτάσθηκε κι ἐφέτος ἡ μνήμη τοῦ μεγάλου Πατρός καί διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας...

TOP NEWS