Εκπαιδεύοντας τους αυριανούς κατηχητές

    Tο Σάββατο 23 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η Α΄πρακτική άσκηση του Β΄έτους του φροντιστηρίου κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της...

TOP NEWS