Κάθε φορά που κοινωνούσα…

Ένοιωθα πολλές φορές κουρασμένος, αλλά μετά τη Θεία Κοινωνία αισθανόμουν τον εαυτό μου σαν να μην είχα τίποτα.

TOP NEWS