• αμαρτίες

    Γιατί κάνουμε αμαρτίες

    Γιατί κάνουμε αμαρτίες; Διότι αγνοούμε την αξίαν και το κάλλος της ψυχής. Όταν η ψυχή διατηρεί την τάξη αυτής...
  • ψυχή

    Γιατί αμαρτάνουμε

    Διότι αγνοούμε την αξίαν και το κάλλος της ψυχής. Όταν η ψυχή διατηρεί την τάξη αυτής και δεν εκπίπτει...

TOP NEWS