Μητρόπολη Πειραιώς: Η είσοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Π.Σ.Ε. συνιστά παραβίαση της κανονικής τάξεως

Παραβίαση της κανονικής τάξεως της Εκκλησίας και αθέτηση της εκκλησιολογικής αυτοσυνειδησίας της συνιστά η είσοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο...

TOP NEWS