ασκητές

Οι «Αόρατοι Ασκητές» του Αγίου Όρους

«Αόρατοι Ασκητές», πολλά έχουν γραφτεί για αυτούς, ενώ διάφορες είναι και οι ονομασίες που τους έχουν αποδοθει. Κάποιοι τους...