Οι μοναχοί έχουν την Παναγία Ιατρό

Το Κυριακό, η εκκλησία, είναι πολύ μεγάλη και οι μοναχοί τις Κυριακές, τις μεγάλες γιορτές, κάνουν αγρυπνίες, οι οποίες...

TOP NEWS