αγγελοθεραπεία

Η περί αγγέλων διδασκαλία

Κατὰ τὸν ἱερὸ Δαμασκηνὸ ὁ Θεὸς εἶναι ὁ δημιουργὸς ἐξ οὐκ ὄντων τῶν ἀγγέλων. Οἱ ἄγγελοι εἶναι κτίσματα τοῦ Θεοῦ,...

TOP NEWS