Η σημασία του χρόνου

Και υπάρχουν όμορφα και άσχημα σημάδια. Όλα όμως είνα σημάδια Θεού. Τα όμορφα προς πνευματική μας τέρψη και αγαλλίαση,...

TOP NEWS