Τώρα που φτάσαμε στο Πάθος

Τι μας λέει ο υμνογράφος; Το Πάθος του Κυρίου μας αποτελεί τη σωτηρία μας. Γιατί με αυτό που συνέβη...

TOP NEWS