Δωρεάν συμμετοχή παιδιών στην κατασκήνωση και στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Προσφέρονται δωρεάν θέσεις στα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στον «Ελληνικό Κόσμο» καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς τα Σαββατοκύριακα από τον Οκτώβριο...

TOP NEWS