Το επιτραχἠλιο: ποια η χρήση του

       Το πετραχήλι σημαίνει και συμβολίζει τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, που "ποτίζει" και επισκιάζει τις ψυχές διά μέσου...

TOP NEWS