Παραιτήθηκε ο Φλωρίνης Θεόκλητος

Υπηρέτησεν επί 20ετίαν ως άμισθος υποδιευθυντής και καθηγητής εις το Εκκλησιαστικόν Γυμνάσιον και Λύκειον Φλωρίνης. Επί 10ετίαν ομιλούσε τακτικώς...

TOP NEWS