Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Αρμά

Επιγραφή εντοιχισμένη στην εξωτερική πλευρά του ανατολικού τοίχου φέρει ως έτος ιδρύσεως το ΖΡΜΕ = 7145 από κτίσεως κόσμου,...

TOP NEWS