Μονή Αγίου Γεωργίου Ηλίων

Κατά την Τουρκοκρατία το μοναστήρι  πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίες στον αγώνα για την απελευθέρωση με συνέπεια να καταστραφεί τρεις φορές....

TOP NEWS