Ιερά Μονή Αρκαδίου Ρεθύμνου

Η ισχυρή οχύρωση του Αρκαδίου προσέλκυε τους επαναστατημένους Κρητικούς με αποτέλεσμα να πυρποποληθεί από τους Οθωμανούς πολλές φορές, κατά...

TOP NEWS