Μονή Γηρομερίου Θεσπρωτίας

Η ιστορία της μονής είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την περιοχή, η οποία κατά το παρελθόν δοκιμάστηκε από την εκεί...

TOP NEWS