Ιερομόναχος Γαβριήλ Διονυσιάτης

Από τον Μεσενικόλα Καρδίτσας ήλθε το 1910 στη μονή Διονυσίου. Νέος τοποθετήθηκε οικονόμος στο μετόχι της μονής του Ορφάνι...

TOP NEWS