• φως

    Ιστορική μελέτη για το Άγιο Φως

    Άγιο Φως: μια από τις ιερότερες και σημαντικότερες τελετές  της Μεγάλης Εβδομάδας που συντελείται στην Ιερουσαλήμ, κατά το Μεγάλο Σάββατο.

TOP NEWS