• σάββας

    Καλογερικές μαγειρικές από τον Άγιο Σάββα!

    Στην καλογερική μαγειρική αναφέρεται, μεταξύ άλλων ο Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος κτήτορας μεγάλου μοναστηριού, ο οποίος έζησε τον 6ο...

    Καλογερικές μαγειρικές

    Στα εκκλησιαστικά βιβλία, αλλά και στο βίο του, γίνονται ειδικές μνείες στη μαγειρική κατά τη διάρκεια κατηχήσεων και...

TOP NEWS