Παιδί

Παιδί!

Παιδί είναι η ευλογία στην οικογένεια!