βηθανία

Ιησούς και Βηθανία

Μια από τις πόλεις της Ιουδαίας που έχουν συνδεθεί σημαντικά, όπως διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη, με την επίγεια ζωή...

TOP NEWS