τοίχοι

Γιατί οι «τοίχοι έχουν αυτιά»

Τί σχέση μπορεί άραγε να έχει η φράση:Και οι τοίχοι έχουν αυτιά με τον Βύζα τον ιδρυτή του Βυζαντίου,...

TOP NEWS