άρρωστοι

«Καλύτερα … άρρωστοι!»

Διδακιτική Ιστορία: Ο άγιος Μαρτίνος ήταν πολύ ελεήμων. Τόσο, ώστε στρατιώτης ακόμα, είχε δώσει τη μοναδική του χλαίνη σ’...

TOP NEWS