• Κυριακή του Παραλύτου

    Κυριακή του Παραλύτου

    Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 22 Μαΐου 2016, Κυριακή του Παραλύτου - ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ε´ 1 - 15

TOP NEWS