Κάθε ώρα να είσαι έτοιμος

Κάποιος γέροντας είπε: «Σε κάθε έργο που πας να κάνεις, πάντοτε να λες· “Αν τώρα έρθει ο Θεός να...

TOP NEWS