χιτώνας

Αυτός είναι ο χιτώνας της Παναγίας

Πολλοί συγχέουν τον χιτώνα της Παναγίας με την τιμία Εσθήτα της Παναγίας, η οποία φυλασσόταν στις Βλαχέρνες. Η παρανόηση,...

TOP NEWS