μεταναστών

Αρχιεπίσκοπος: Τα σύνορα της Ευρώπης είναι στη θάλασσα και όχι στη Μακεδονία- Υποχρέωση να φυλάμε τα σύνορα

Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του «Κέντρου Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» της Εκκλησίας της Ελλάδος και του...

TOP NEWS