χριστός

Η Κοινωνική Ευθύνη των Χριστιανών

Οι «εξουσίες» στον κόσμο Η βασιλεία τού Χριστού δεν είναι «εκ τού κόσμου τούτου», δεν είναι «εντεύθεν», δηλαδή από εδώ...

TOP NEWS