Περί Πατριωτισμού

Πατριωτισμός μιας ηγεσίας είναι να χρησιμοποιεί ό,τι καλύτερο έμψυχο υλικό έχει η πατρίδα, τα καλύτερα μυαλά, τους καλύτερους. Επειδή...

TOP NEWS