Ο Πόντιος Πιλάτος

Ο Πιλάτος βρίσκεται σε δυσχερή θέση έχοντας απέναντί του το δέσμιο Ιησού. Οι αρχιερείς και οι γραμματείς ανακεφαλαιώνουν τις...

TOP NEWS