• κρίση

    Κρίση και κατάκριση

    Η κρίση ανήκει στον δίκαιο κριτή! Η κατάκριση είναι πάθος του ανθρώπου!

TOP NEWS