κρίση

Κρίση και κατάκριση

Η κρίση ανήκει στον δίκαιο κριτή! Η κατάκριση είναι πάθος του ανθρώπου!

TOP NEWS