κυπάρρισο

Χαίρε Μυρτιδιώτισσα στον Κυπάρισσο

Πολλοί ήσαν οι πιστοί και φιλέορτοι χριστιανοί που ανέβηκαν στον όμορφο Κυπάρισσο, το απόγευμα της Παρασκευής 23 Σεπτεμβρίου, προκειμένου...

TOP NEWS