Κυριακή ΙΑ’ Λουκά, 12/12/2021

Αυτό είναι το μεγάλο Δείπνο, είναι η συμμετοχή του ανθρώπου της κάθε εποχής στο μυστήριο των Μυστηρίων στην Θεία...

TOP NEWS