έλεος

Δείξε έλεος για να λάβεις έλεος

Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, ευλογημένοι μας Χριστιανοί, ο Ιησούς Χριστός μας δείχνει με την παραβολή του αγνώμονος δούλου τα...

TOP NEWS