Οι δε εννέα που;

Το μέγα αμάρτημα της αχαριστίας, διδασκόμεθα να αποφεύγωμεν ως ορθόδοξοι χριστιανοί εξ αφορμής της ευαγγελικής διηγήσεως.  

TOP NEWS