• Απόστολος Παύλος

    Απόστολος Παύλος: Ο Πρώτος μετά τον Ένα

    Ο μέγας Απόστολος των Εθνών Παύλος δεν ανήκε στη χορεία των δώδεκα Αποστόλων. Δε γνώρισε τον Κύριο όσο ζούσε...
  • Απόστολος Παύλος

    Ο Απόστολος Παύλος

    Ο μέγας Απόστολος των Εθνών Παύλος δεν ανήκε στη χορεία των δώδεκα Αποστόλων. Δε γνώρισε τον Κύριο όσο ζούσε...

TOP NEWS