Το λάβαρο και η ιστορία του

      Μ᾿ αυτό το λάβαρο ο Μ. Κωνσταντίνος νίκησε την υπέρτερη αριθμητικά στρατιά του Μαξεντίου και, από τότε, έγινε...

TOP NEWS