Θεία Λειτουργία: «Τα Τίμια Δώρα»

«Ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν». Τα λόγια γίνονται έργα, καθώς ο λειτουργός ιερέας προσφέρει τα λόγια...

TOP NEWS