προσευχής

Η δύναμη της προσευχής

Όταν ο άνθρωπος αρχίσει να προσεύχεται τότε λαμβάνει δύναμιν από την προσευχή· και η προσευχή είναι φως, διότι ο...

TOP NEWS