θεός

Άλλη η λογική του Θεού

Τα βάσανα της ζωής κατανοούνται μόνο με την πάροδο του χρόνου και ποτέ με τη λογική.

TOP NEWS