παίσιος

Λόγοι του Γέροντος Παϊσίου

Η μεγαλύτερη δοκιμασία των άλλων είναι το καλύτερο φάρμακο για μας. Εγώ, ό,τι κι αν έχω, όταν σκέπτωμαι πώς...

TOP NEWS