Λαϊκή εικονολατρία

Τι τηρείται σήμερα από όλα αυτά στη λαϊκή ευσέβεια και στη λαϊκή θρησκευτικότητα; Φοβούμαι ελάχιστα πράγματα. Ολο και περισσότερο...

TOP NEWS