κηλίδα

Διδακτική ιστορία: Η μαύρη κηλίδα

Κάποτε, ένας καθηγητής ζωγράφισε μια μαύρη κηλίδα στο κέντρο μια λευκής σελίδας. Στη συνέχεια την έδειξε στους μαθητές της...
  • κηλίδα

    Διδακτική ιστορία: Η μαύρη κηλίδα

    Κάποτε, ένας καθηγητής ζωγράφισε μια μαύρη κηλίδα στο κέντρο μια λευκής σελίδας. Στη συνέχεια την έδειξε στους μαθητές της...
  • κηλίδα

    Διδακτική ιστορία: Η μαύρη κηλίδα

    Κάποτε, ένας καθηγητής ζωγράφισε μια μαύρη κηλίδα στο κέντρο μια λευκής σελίδας. Στη συνέχεια την έδειξε στους μαθητές της...

TOP NEWS