• άγιο΄όρος

    Τι τρώνε οι μοναχοί στο Άγιο Όρος

    Ένα από τα κοπιαστικά διακονήματα στο Άγιο Όρος είναι και του μαγείρου. Από νωρίς ο μάγειρος θα πρέπει να...

    Καλογερικές μαγειρικές

    Στα εκκλησιαστικά βιβλία, αλλά και στο βίο του, γίνονται ειδικές μνείες στη μαγειρική κατά τη διάρκεια κατηχήσεων και...