τσομπλέκι

Τσομπλέκι:Το μακεδονίτικο μοσχαράκι!

Το τσομπλέκι είναι μια κλα­σική μακε­δο­νί­τικη συν­ταγή, πλού­σια σε γεύση, ιδανική επιλογή για τις χει­μω­νιά­τι­κες οικο­γε­νεια­κές μαζώξεις της Κυριακής!

TOP NEWS