• αγίου εφραίμ

    Είδα το μαρτύριο του Αγίου Εφραίμ

    Μια πολύ ζωντανή περιγραφή του μαρτυρίου του Αγίου Εφραίμ, έχει δώσει ο κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος,  μέσω ενός ξεχωριστού οράματος, το...