Σταυρό

Θεολογία του μαρτυρίου

Η Δεσποτική θεολογία του μαρτυρίου (μαρτύριο του Χριστού) παραμένει η βάση και η έμπνευση της θεολογίας του μαρτυρίου.

TOP NEWS